Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gawłuszowice  www.gawluszowice.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-08-08 13:59:22

Dodanie informacji do działu:
- Radni

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-08 13:59
Oświadczenia za 2017r.
  więcej >
2018-07-24 10:26:27

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania z wykonania budżetu

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-24 10:26
Sprawozdanie JST z wykonania b
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za II
kwartał 2018r. czytaj w załączonym pliku.  więcej >
2018-06-29 11:27:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Gospodarka nieruchomościami

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2014-06-18 07:18
Wykaz nieruchomości przeznacz
dodano dn. 2014.02.25 Wójt Gminy Gawłuszowice
podaje do publicznej informacje o publicznym ograniczonym
przetargu na dz.872/4 w Woli Zdakowsk  więcej >
2018-06-07 11:53:46

Dodanie informacji do działu:
Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-07 11:53
Decyzja o zatwierdzeniu taryf
Decyzja PGW Wody Polskie w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na okres   więcej >
2018-06-01 10:11:24

Dodanie informacji do działu:
Klauzule bezpieczeństwa

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-01 10:11
  więcej >
2018-06-01 10:04:16

Dodanie informacji do działu:
Klauzule bezpieczeństwa

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-01 10:04
  więcej >
2018-06-01 09:59:23

Dodanie informacji do działu:
Klauzule bezpieczeństwa

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-01 09:59
  więcej >
2018-05-30 11:26:04

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania z wykonania budżetu

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-30 11:26
Informacja za rok 2017.
Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt.2 ustawy
o finansach publicznych za rok 2017 . Czytaj w załączniku.  więcej >
2018-05-29 12:37:13

Dodanie informacji do działu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-29 12:37
Konkurs ofert na realizację z
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
o nazwie "Wspieranie działąń mają  więcej >
2018-05-28 15:52:10

Dodanie informacji do działu:
Urząd Stanu Cywilnego

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 15:52
  więcej >
2018-05-28 15:45:25

Dodanie informacji do działu:
Ewidencja ludności

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 15:45
  więcej >
2018-05-28 13:45:36

Dodanie informacji do działu:
Dowody osobiste

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 13:45
  więcej >
2018-05-28 13:39:52

Dodanie informacji do działu:
Dowody osobiste

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 13:39
  więcej >
2018-05-28 13:31:12

Dodanie informacji do działu:
Dowody osobiste

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 13:31
  więcej >
2018-05-23 11:56:11

Dodanie informacji do działu:
Gospodarka nieruchomościami

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 11:56
Przetarg na sprzedaz dz. 872/4
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na
sprzedaż działki 872/4 w miejscowości Wola Zdakowska.
Pełna treść ogłoszenia w załączony  więcej >
2018-05-23 11:52:58

Dodanie informacji do działu:
Gospodarka nieruchomościami

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 11:52
Przetarg na sprzedaż dz.673/4
WójtGminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na
sprzedaż działki 673/4 w miejscowości Kliszów.
Pełna treść ogłoszenia w załączonym  więcej >
2018-05-23 11:50:32

Dodanie informacji do działu:
Gospodarka nieruchomościami

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 11:50
Przetarg na sprzedaż dz.675/2
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na
sprzedaż działek 674,673/2, 675/2 w miejscowości
Kliszów . Pełna treść ogłoszenia w  więcej >
2018-05-23 11:47:34

Dodanie informacji do działu:
Gospodarka nieruchomościami

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 11:47
Przetarg na sprzedaz dz.678/2,
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na
sprzedaż działek 676,677, 678/2 w miejscowości
Kliszów. Pełna treść ogłoszenia w za  więcej >
2018-05-23 11:42:27

Dodanie informacji do działu:
Gospodarka nieruchomościami

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 11:42
Przetarg na sprzedaż dz.679/2
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na
sprzedaż dz. 679/2 w miejscowości Kliszów . Pełna
treść ogłoszenia w załączonym pl  więcej >
2018-04-27 14:03:06

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 14:03
Ogłoszenie konkursu na stanow
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Gawłuszowicach. Pełna treść ogłoszenia w załącz  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 482
następne >     100>>     300>>