Wykaz danych o środowisku i jego ochronie.

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie .


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej na dz. 472 w Krzemienicy.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f472a.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:43:24 | Data modyfikacji: 2017-02-10 11:44:46.
Konsultacje PGN

Konsultacje społeczne Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice .


W załącznym pliku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice. Uwagi i wnioski prosimy kierowac do dnia 26.02.2017r do Urzedu Gminy w Gawłuszowicach pok. nr 14 lub na adres sekretariat@gawluszowice.pl

 PGN.xps

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 07:45:07 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:56:02.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 147, 148 Kliszów.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f147.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:40:07 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:49:13.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 281, 282, 283 Mlodochów.


Pełna treść wykazy w załączonym pliku.

 f281.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:42:45 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:49:28.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 833/2 833/3 Kliszów.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f833.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:52:00.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 843/2, 845 Kliszów.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f834.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:54:18.
Ogłoszenie RDOś w Rzeszowie z dnia 24.10.2018r.

Ogłoszenie RDOŚw Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do sporzadzania projekktu planu zadan ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Dolna Wisłoka z dopływami.


Pełna treść ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.

 gdos11.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-05 09:15:02.
Decyzja Wójta Gminy opróżnianie zbiorników i
transport nieczystości.

Decyzja Wójta Gminy Gawłuszowice zezwalająca na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nnieczystości ciekłych na terenie Gminy Gawłuszowice. Całość decyzji czytaj w załączonym pliku.

 zbio.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:15:22.
Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:15:22
Opublikowane przez: Administrator