Wykaz danych o środowisku i jego ochronie.

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie .


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej na dz. 472 w Krzemienicy.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f472a.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:43:24 | Data modyfikacji: 2017-02-10 11:44:46.
Konsultacje PGN

Konsultacje społeczne Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice .


W załącznym pliku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice. Uwagi i wnioski prosimy kierowac do dnia 26.02.2017r do Urzedu Gminy w Gawłuszowicach pok. nr 14 lub na adres sekretariat@gawluszowice.pl

 PGN.xps

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 07:45:07 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:56:02.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 147, 148 Kliszów.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f147.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:40:07 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:49:13.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 281, 282, 283 Mlodochów.


Pełna treść wykazy w załączonym pliku.

 f281.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:42:45 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:49:28.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 833/2 833/3 Kliszów.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f833.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:52:00.
Wykaz danych o dok. zawierających inforację o
środowisku.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bud. farmy fotowoltaicznej na dz. 843/2, 845 Kliszów.


Pełna treść wykazu w załączonym pliku.

 f834.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:54:18.
Ogłoszenie RDOś w Rzeszowie z dnia 24.10.2018r.

Ogłoszenie RDOŚw Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do sporzadzania projekktu planu zadan ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Dolna Wisłoka z dopływami.


Pełna treść ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.

 gdos11.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-05 09:15:02.
Decyzja Wójta Gminy opróżnianie zbiorników i
transport nieczystości.

Decyzja Wójta Gminy Gawłuszowice zezwalająca na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nnieczystości ciekłych na terenie Gminy Gawłuszowice. Całość decyzji czytaj w załączonym pliku.

 zbio.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:15:22.
Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa o
wydaniu decyzji.

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Rożniaty o mocy 1MW wraz z infrastrukturą"


Pełna treść zawiadomienia w załączonym pliku.

 pad20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-15 10:28:46.
Obwieszczenie o zebranych dok i mater.dla "budowa
placu składowego..."

Obwieszczenie o zebranych dokumentach dla przesięwzięcia "Budowa placu składowego z przeznaczeniem na krótkotrwałe składowanie materiałów opałowych wraz z niezbednymi urzadzeniami na działce 929/2 w miejscowości Kliszów". obwiesczenie w załaczonym pliku 21pl.rar


21pl.rar

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-05 10:09:45 | Data modyfikacji: 2021-01-05 10:46:36.
Obwieszczenie o zebranych dok i mater.dla
"konfekcjonowania materiałów sypkich..."

Obwieszczenie o zebranch dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia " Konfekcjonowanie materiałów sypkich ;nawozów granulowanych, naturalnych, mineralnych na działce nr 929/2 w miejscowości Kliszów . Obwieszczenie czytaj w załaczonym pliku 21ma.rar


21ma.rar

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-05 10:45:17 | Data modyfikacji: 2021-01-05 10:47:07.
Decyzja - budowa placu składowego dz.929/2
Kliszów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gawłuszowice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa placu składowego z przeznaczeniem na trótkotrwałe składowanie materiałów wraz z niezbednym wyposażeniem na działce 929/2 w miejscowości Kliszów.


Obwieszczenie czytaj w załączonym pliku.

 plac221.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-05 09:04:30.
Decyzja - konfekcjonowanie materiałów sypkich na
dz.929/2 Kliszów

Obwieszczenie Wójta Gminy Gawłuszowice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Konfekcjonowanie materiałów sypkich : nawozów granulowanych, naturalnych, mineralnych na działce 929 /2 w miejscowości Kliszów.


Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.

 pokow221.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-05 09:13:50.
Informacja o wszczęciu postępowania przez PGW z
dn.27.12.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.283.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PZDW w Rzeszowice. Informację oraz obwieszczenie czytaj w załączonym pliku.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-29 12:08:50.
Obwieszczenie PGW Wody Poskie
KR.ZUZ.4.4210.283.2021.AK

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poskie nr; KR.ZUZ. 4.4210.283.2021.AK z dnia 1.02.2022r. czytaj w załączonym pliku.

 wody22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-08 12:25:26.
Data wprowadzenia: 2022-02-08 12:25:26
Opublikowane przez: Administrator