Ogłoszenie o przetargu II Droga do edukacji bez
barier -dostawa samochodu 9 miejscowego

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg " Droga do edukacji bez barier - dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim "

SWZ z dnia 01-12-2023.pdf

zał nr 1 formularz ofertowy.docx

zał nr 2 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia II.docx

zał nr 3 wzor umowy II.doc

zał nr 4 pełnomocnictwo II.docx

zał nr 5 oświadczenie II.docx

zał nr 6 OPZ II.docx

zał nr 7 Opis parametrów oferowanego samochodu II.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 11-12-2023.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11-12-2023.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu 08dbf24f-29fe-b3a0-960e-d7001156c551.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:43:18 | Data modyfikacji: 2023-12-20 13:26:21.
Ogłoszenie o przetargu na odbiór , transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Gawłuuszowice na 2024 rok.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gawłuszowice.

11. Załącznik nr 11 Projekt umowy.pdf

10. Załącznik Nr 10 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

9. Załącznik Nr 9 Wykaz usług.docx

8. Załącznik Nr 8 Opis bazy.docx

7. Załącznik Nr 7 Wykaz sprzętu.docx

6. Załącznik Nr 6 Oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

5. Załącznik Nr 5 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.docx

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji....docx

3. Załącznik nr 3b Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

2. Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji.pdf

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx

Specyfikacja Warunków Zamówienia GG.271.1.2023.GO.pdf

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz wyjaśnienia Zamawiającego 31-10-2023.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 03-11-2023.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03-11-2023.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety

 Ogłoszenie o zamówieniu 08dbd53c-0ab6-1654-0cc7-f70011f25c22-1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-10-25 13:35:36 | Data modyfikacji: 2023-11-16 10:07:05.
Ogłoszenie o przetargu Droga do edukacji bez
barier -dostawa samochodu 9 miejscowego .....

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg " Droga do edukacji bez barier - dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim "

Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx

zał nr 1 oferta.docx

zał nr 2 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

zał nr 3 wzor umowy.doc

zał nr 4 pełnomocnictwo.docx

zał nr 5 oświadczenie.docx

zał nr 6 OPZ.docx

zał nr 7 do oferty Specyfikacja techniczna.docx

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami z dnia 05-10-2023.pdf

Zmiana ogłoszenia z dnia 10-10-2023 08dbc952-d34b-770d-b18c-77000eabcc31.pdf

Treść zapytań wraz z odpowiedziami z dnia 10-10-2023.pdf

Zmiana SWZ z dnia 10-10-2023.pdf

Zawiadomienie o przełużeniu terminu składania ofert z dnia 10-10-2023.pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania GG-271-5-2023-WK.pdf

Informacja z otwarcia ofert postępowania GG_272_5_2023.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postepowania..pdf

 2023_BZP 00422026_01 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-10-02 10:42:11 | Data modyfikacji: 2023-10-17 12:19:44.
Zapytanie ofertowe - Usuwanie azbestu 2023

Zapytanie ofertowe "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice"


PGR.6238.1.2023 z dnia 11.08.2023

 Zapytanie ofertowe Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-11 11:22:35 | Data modyfikacji: 2023-08-11 14:41:24.
Ogłoszenie o przetaru na wykonanie zadania Budowa
kanalizacji rozproszonej w Gminie Gawłuszowice.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania " Budowa kanalizacji rozproszonej na terenie Gminy Gawłuszowice " w formule zaprojektuj i wybuduj.

SWZ 09-05-2023.docx

PFU 09-05-2023P.docx

Pytania i odpowiedzi z dnia 15-05-2023.pdf

Informacja o kwocie zamawiającego przeznaczonej na zadanie GG-271-3-2023-WK.pdf

Informacja z otwarcia ofert 25-05-2023.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14-06-2023.pdf

 08db4f9a-dc3d-4cae-1384-c000113f61be-1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-09 11:31:16 | Data modyfikacji: 2023-06-14 09:59:50.
Ogłoszenie z dnia 2023-02-27 o przetargu na
roboty budowlane " Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery"

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery- w formule zaprojektuj i wybuduj.

SWZ Poprawa efektywności energetycznej budynków... 2023-02-27.docx

PFU Gawłuszowice - zadanie 1 wymiana kotłów pII.pdf

PFU Gawłuszowice -zadanie 2 Docieplenie budynków pII.odt.pdf

PFU Gawłuszowice -zadanie 3 Wymiana stolarki okiennej pII.pdf

PFU Gawłuszowice -zadanie 4 Wymiana drzwi zewnętrznych pII.pdf

PFU Gawłuszowice - zadanie 5 wymiana instakacji co w budynkach SP w Gawłuszowicach pII.pdf

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami z dnia 13.03.2023.pdf

Informacja o kwocie na zadanie GG.271.2.2023.WK.pdf

Informacja z otwarcia ofert zadanie GG.271.2.2023.WK.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04-03-2023.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 27-02-2023 08db1891-372d-6491-f154-b00011403f42-3.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-02-27 10:28:09 | Data modyfikacji: 2023-03-16 11:02:54.
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane "
Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w celu zmniejszenia
emisji spalin do atmosfery".

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania "poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery" w formule zaprojektuj i wybuduj .


13.02.2023r. - dodano pytania wraz z odpowiedziami.


16.02. 2023r. - informacja z otwarcia ofert

SWZ Poprawa efektywności energetycznej budynków... 2023-01-31.docx

PFU załącznik 8.1 - zadanie 1 wymiana kotłów.pdf

PFU załącznik 8.2 -zadanie 2 Docieplenie budynków .pdf

PFU załącznik 8.3 -zadanie 3 Wymiana stolarki okiennej.pdf

PFU załącznik 8.4 -zadanie 4 Wymiana drzwi zewnętrznych .pdf

PFU załącznik 8.5 - zadanie 5 wymiana instakacji co .pdf

Pytania z dnia 08.02.2023r. do postępowania GG.271.1.2023.WK.pdf

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16-02-2023.pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GG,271,1,2023,WK.pdf

 08db0298-d37d-4853-2cdc-710011744e5c-3.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:00:18 | Data modyfikacji: 2023-02-16 12:06:07.
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane
Poprawa dostępności bud. UG dla osób
niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów
zew. do budynku UG w Gawłuszowicach z dnia
30-12-2022r.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert w przetargu "poprawa dostępności bud. U.G. dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów zewnetrzych do bud. U.G. w Gawłuszowicach"

SWZ z dnia -30- 12-2022 (3).docx

załącznik nr 8 projekt arch_bud_przedmiar _robot.zip

Infor,macja o zmianie treści SWZ 10-01-2023.pdf

SWZ z dnia -10-01-2023.docx

informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć naa sfinansowanie zadania - poprawa.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16-01-2023.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i oraz Wykonawcach których oferty zostały odrucone z dnia 09-02-2023.pdf

 ogłoszenie 30-12-2022 08dae9a0-4ce2-ecc1-4fc7-20000d6ca526-2.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-30 11:30:00 | Data modyfikacji: 2023-02-09 13:23:03.
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane
Poprawa dostępności bud. UG dla osób
niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów
zew. do budynku UG w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice  ogłosza o przetarg na roboty budowlane "Poprawa dostępności bud. UG dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów zew. do budynku UG w Gawłuszowicach".

SWZ z dnia 14-12-2022.docx

SWZ z dnia 14-12-2022.docx.xades

załącznik nr 8 projekt arch-bud przedmiar robót.rar

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2022r..pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 14-12-2022 08dadcf9-08f0-3389-3413-1e0011855ee1-3.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-14 11:52:54 | Data modyfikacji: 2022-12-29 11:28:55.
Ogłoszenie o przetargu na realizacje zadania "
Kompleksowa modernizacja dróg gminnych ...." z
dnia 1-12-2022r..

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania " kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin na terenie Gminy Gawłuszowice w formule zaprojektuj i wybuduj".

08dad370-6cff-e885-8f0b-3400102fbfef-1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PFU 1-12-2022.pdf

SWZ - Gawłuszowice 01-12-2022.docx

Informacja z dnia 16.12.2022r o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia z dnia 16-12-2022.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2022r..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-01 11:23:15 | Data modyfikacji: 2022-12-16 10:42:06.
Ogłoszenie o zamówieniu Kompleksowa modernizacja
dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w
transporcie kołowym na terenie Gminy
Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza zamówienie na realizację zadania " Kompleksowa modernizacja dróg Gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja postępowania w załaczonych plikach .


Treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami z dnia 21.11.2022r.

PFU Gawłuszowice-10-11-2022.pdf

SWZ - Gawłuszowice 10-11-2022.docx

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego 21-11-2022.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -drogi.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.11.2022r..pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GG.271.15.2022.WK.pdf

 ogłoszenie 10-11-2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:08:22 | Data modyfikacji: 2022-11-28 11:49:32.
Ogłoszenie przetargu na odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice " na rok 2023.


Dokumentacja przetrgowa w załączonym pliku ( spakowanyna daermowym programem WINRAR)


 Aktualizacja treści  dokumentów z dn. 21.10.2022r. w załącznikach .


Sprostowanie treści dokumentów z dnia 26.10.2022r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz wyjaśnienia Zamawiającego 21.10.2022r..pdf

zmiana ogłoszenia 24-10-2022.pdf

SWZ zmiana 21-10-2022.pdf

1. Załącznik Nr 1 zmina 21-10-2022.docx

2. Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zmiana 21-10-2022.pdf

11. Załącznik nr 11 projekt umowy zmiana 21-10-2022.docx

Sprostowanie z dnia 26.10.2022r..pdf

1. Załącznik Nr 1 zmina 26-10-2022.docx

11. Załącznik nr 11 projekt umowy zmiana 26-10-2022.docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.10.2022r..pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.11.2022r..pdf

 2023przetarg.zip

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-10-19 09:24:01 | Data modyfikacji: 2022-11-17 11:58:29.
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania
"Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy
Gawłuszowice poprzez montaz instalacji
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej i modernizacje oświetlenia ulicznego".

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ" w formule zaprojektuj i wybuduj.

SWZ - Gawłuszowice 06-07-2022.docx

SWZ zał 8 PFU Gawłuszowice 06-07-2022.docx

pismo z wnioskiem Wykonawcy.pdf

pytania i odpowiedzi z dnia 18.07.2022.pdf

SWZ -zał 8 PFU tekst po zmianach 18-07-2022.docx

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.pdf

informacja z otwarcia ofert GG-271-7-2022-WK.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery i odrzuceniu oferty 09-08-2022.pdf

 ogłoszenie 06-07-2022 08da5e74-6ac8-1ec3-2831-760010d4fffa-5.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-06 12:24:33 | Data modyfikacji: 2022-07-22 12:51:25.
Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji
przetrgowej na zadanie "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery".

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie " Poprawa efektywności energetycznej budynków uzyteczności publicznej w cdelu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery" - w formule zaprojektuj i wybuduj. Zapytanie czytaj w załaczonym pliku.

wynik poprawa efektywności energ budynków.pdf

 poprawa efektywności energetycznej budynków.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-06 07:31:52 | Data modyfikacji: 2022-07-25 07:22:39.
Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji
zadania Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w
celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie
kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na  zadania "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w trasporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice" w formule zaprojektuj i wybuduj. Zapytanie czytaj w załaczonym pliku.

wynik kompleksowa modernizacja dróg.pdf

 Modernizacja dróg gminnych.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-06 07:20:42 | Data modyfikacji: 2022-07-25 07:23:38.
Zapytanie ofertowe na realizację grantu Cyfrowa
Gmina Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na realizację grantu Cyfrowa Gmina Gawłuszowice - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


Ogłoszenie wyboru wykonawcy .

zał-1 oferta.pdf

zał-2 wykaz usług.pdf

zał-3 wykaz osób.pdf

zał-4 OPZ.pdf

zał-5 wzór umowy.pdf

zał-6 klauzula.pdf

zapytanie_ofertowe_.pdf

wybór wykonawcy Cyfrowa Gmina.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-05 10:44:44 | Data modyfikacji: 2022-07-18 07:12:00.
Zapytanie ofertowe na realizację grantu Cyfrowa
Gmina.

Zapytanie ofertowe na realizację grantu Cyfrowa Gmina Gawłuszowice czytaj w załaczonym pliku.


W dniu 24 czerwca 2022r. postępowanie zostało unieważnione - w wyzanczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta .

 cyfrowa gmina zapytanie.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-14 07:45:53 | Data modyfikacji: 2022-07-06 07:49:11.
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów
zawierających azbest rok 2022.

Zapytanie ofertowe na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice " w roku 2022r. Zapytanie czytaj w załaczonym pliku.

 azbest22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:00:26.
Ogłoszenie o przetargu na "Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Gawłuszowice" z dnia 23-05-2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice .

SWZ Kompleksowe SUW+PO 23.05.2022.docx

zał 8 SUW III.pdf

Kwota jaka zamawiający przeznaczyła na zadanie.pdf

Informacja z otwarcia ofert GG-271-4-2022.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 ogłoszenie III.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-23 10:33:21 | Data modyfikacji: 2022-06-15 12:37:27.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
GG.271.3.2022.WK

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na zadanie pn"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" czytaj w załaczonym pliku.

 uniewaznienie_GG_271_3_2022_WK.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:05:49.
Informacja z otwarcia ofert na postepowanie
GG.271.3.2022.WK

Informacja z otwarcia ofert postępowanie GG.271.3.2022.WK "Kompleksowe rozwiazanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice".

 Informacja z otwarcia ofert postepowanie GG.272.3.2022.WK.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:10:16.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu
postepowania GG.271.3.2022.WK

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gawłuszowice poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia".

 zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-29 07:09:16.
Informacja o kwocie w postępowaniu
GG.272.3.2022.WK
 Informacja o kwocie postepowanie jaką zamawiający przeznaczył na zadanie GG-271-3-2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-28 11:43:12.
Informacja o zmianie treści SWZ w postępowaniu "
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej w Gmini Gawłuszowice".

Zamiana wynikająca z wejścia w życie ustawy z dn. 13.04.2022r o szczegółowych rozwiązanich w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochronie bezpieczeństwa narodowego .

Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 22-04-2022r.pdf

SWZ Kompleksowe SUW+PO 22.04.2022.pdf

 zmiana ogłoszenia 22-04-2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-22 11:51:15 | Data modyfikacji: 2022-04-22 11:59:56.
Ogłoszenie o przetargu na "Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Gawłuszowice".

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na Kompleksowe rozwiazanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice.

SWZ kompleksowa 12_04.docx

SUW zał 8 PFU 12_04.pdf

 ogłoszenie o zamówieniu 12_04.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-12 12:25:38 | Data modyfikacji: 2022-04-12 12:29:16.
Informacja na podst.art.222 ust.5 PZP Poprawa
jakości powietrza....
 Informacj z otwarcia ofert postepowanie Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oswietlenia.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-08 11:41:07.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje
zadania "poprawa jakości powietrza na terenie
Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych
na budynkach uzyteczności publicznej i
modernizacje oświetlenia".
 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania - poprawa jakości powietrza.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-07 07:54:13.
Odpowiedź na pytania z dnia 05-04-2022
postępowanie "Poprawa jakości powietrza na
terenie Gminy Gawłuszowice poprzez montaż
instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej i modernizację
oświetlenia ulicznego"
 Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami z dnia 05-04-2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-06 08:32:55.
Zawiadomienie o unieważnieniu postpowania
"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki
wodno-kanalizacujnej w Gminie Gawłuszowice"
 zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-05 07:13:31.
Odpowiedż na pytania z dn04-04-2022 postępowanie
"Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy
Gawłuszowice poprzez montaż instalacji
fotowotaicznych na budynkach użyteczności
publicznej i modernizację oświetlenia
ulicznego".
 odpowiedzi na pytania z dnia 4-04-2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:16:26.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu
"Kompleksowe rozwiazanie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice"
 Informacja z otwarcia ofert Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-01 11:31:36.
Odpowiedż na ptrania z dn 29,31-03-2022
postępowanie Poprawa jakości powietrza na
terenie Gminy poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznych na budynakch użyteczności
publicznej i modernizację oswietlenia ulicznego .

SWZ zał 8 PFU Gawłuszowice po zminach 1-04-22.pdf

odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 29-31-03-2022.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:04:42 | Data modyfikacji: 2022-04-01 09:34:52.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie na zadanie pod nazwą "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice".

 informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-01 07:39:44 | Data modyfikacji: 2022-04-01 08:39:25.
Ogłoszenie o przetargu "Poprawa jakości
powietrza na terenie Gminy poprzez montaż
instalacji fotowoltaicznych na budynkach
uzyteczności publicznej i modernizację
oswietlenia ulicznego"

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na realizację zadania finansowanego w ramach Polski Ład na zadanie " Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzyteczności publicznej i modernizaję oświetlenia ulicznego"


Dokumenty przetargowe ( ogłoszenie, PFU i SWZ ) w załączonym pliku rar


Dokumenty spakowane darmowym programem WINRAR.

 poprawa jakkości.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-24 10:49:23 | Data modyfikacji: 2022-03-24 10:50:42.
Ogłoszenie o przetargu na zadania "Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Gawłuszowice".

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice" . Dokumentacja przetargowa ( ogłoszenie o zamówieniu , PFU i SWZ ) w załączonym pliku spakowanym darmowym programem WINRAR.

 Dokumenty_przetargowe_k.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-17 07:45:51 | Data modyfikacji: 2022-03-17 09:15:33.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice w 2022 roku czytaj w załaczonym pliku.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-12-10.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 14:38:29.
Informacja na podstawie art.222 ust.5 pzp
postępowanie "Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Gawłuszowice">

Informacja w załaczeniu.

 25_11_2021_Informacja _z_otwarcia_ofert.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-25 13:29:44.
Informacja o kwocie jaką zamawiający
przeznaczył w postępowaniu "Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Gawłuszowice.

Informacja w załączniku.

 Inf. o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-25 09:10:14.
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 do ogłoszenia o
zamówieniu na wykonanie zadania pn"odbiór ,
transport i zagospodarowanie odpadów komuanlnych
z terenu Gminy Gawłuszowice"

Treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami 22_11_2021

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmiana 22_11_2021r.

Załącznik nr 11 projekt umowy zmiana 22_11_2021r

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-22 08:37:57 | Data modyfikacji: 2021-11-22 08:46:42.
Wyjasnienia treści SWZ Nr1 do ogłoszeniao
zamówieniu na wykonanie zadania
pn;Odbiór,transport i zagospodarownie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice.

Pytania i odpowiedzi do przetargu 19.11.2021r.

SWZ zmiana 19.11.2021r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:50:30 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:55:25.
Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie " Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na rok 2022.


Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikamu w załączonym pliku. ( plik spakowany darmowym programem WINRAR )

 odpady2022.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-16 11:40:03 | Data modyfikacji: 2021-11-16 11:55:36.
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu w roku 2021.

Zapytanie ofertowe na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice w 2021 roku" . Zapytanie czytaj w załączonym pliku.

 azb21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:13:26.
Ogłoszenie wyników postępowania "budowa boiska
wielofunkcyjnego".

Ogłoszenie wyników postępowania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gawłuszowice" czytaj w załaczonym pliku.

 boisku.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-09 08:50:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach".


Pełna treść zawiadomienia w załączonym pliku;

 boiskow.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-25 12:25:06.
Informacja z otwarcia ofert Budowa boiska
wielpfunkcyjnego w Gawłuszowicach.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach". Informację czytaj w załaczonym pliku.

 boisko2.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 11:36:49.
Informacja o kwocie zamawiającego budowa boiska
wielofunkcyjnego

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu pn; Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach. Informację czytaj w załączonym pliku.

 kwot1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-20 08:43:55.
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ budowa boiska
wielofunkcyjnego z dn.11.05.2021r.

Wyjasnienia i zmiana SIWZ w postępowaniu "Dudowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach"


Zmiany i wyjaśnienia czytaj w załączonym pliku.

 wyjas1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:33:59.
Budowa bioska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach.

Zamieszczamy nowy przedniar robót do zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach.


Terminy pozostają bez zmian.


Przedmiar w załączonym pliku.

 przed1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:33:40.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gawłuszowicach" .


Pełna treść ogłoszenia, SIWZ ,Dokumetacja w załączonym pliku.


Plik skompresowany darmowym programem winrar.

 boisko.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:16:07 | Data modyfikacji: 2021-05-06 12:41:27.
Zawiadonienie o wyborze oferty PPK.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK czytaj w załączonym pliku.

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-01 14:08:31 | Data modyfikacji: 2021-03-02 06:59:55.
Nowe zapytanie ofertowe na wybór instytucji PPK.
 Zapytanie ofertowe na wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK dla pracowników UG i GOPS w Gawłuszowicach.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 12:20:14 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:21:36.
Zmiana zapytania ofertowego na wybór instytucji
PPK.
 Zmiana zapytania ofertowego na wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK dla pracowników UG i GOPS w Gawłuszowicach.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 12:18:25.
Zapytanie ofertowe PPK .

Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK dla pracowników UG Gawłuszowice i GOPS Gawłuszowice. Czytaj w załączonym pliku.

 ppkg.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-15 12:50:50 | Data modyfikacji: 2021-02-15 12:52:52.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Rozbiórkę istniejącego i Budowę nowego przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej, w miejscowości Krzemienica.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-12 09:32:09.

Wójt Gminy Gawłuszowice oglasza przetarg nieograniczony na rozbiórke i budowę przepustów drogowych wraz z niezbedną infrastrukturą drogowa w miejscowości Krzemienica Gmina Gawłuszowice .


Ogłoszenie i dokumentacja do pobrania ze strony www.gawluszowice.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30000-euro

 ogp20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:19:23 | Data modyfikacji: 2020-09-29 07:13:10.
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu w roku 2020.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice">


Pełna treść zapytania czytaj w załączonym pliku.

 azb20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:04:54.
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu 2019r.

Zapytanie ofertowe na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice w 2019r."


Pełna treść zapytania czytaj w załączonym pliku.

 azb19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:47:24.
Zawiadomienie o wyborze oferty śmiecie 2019.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice na rok 2019.


Pełna treść zawiadomienia czytaj w załączonym pliku.

 zaws.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:59:27.
Ogłoszenie o zmianie ogł.o zamówieniu
publicznym w postępowaniu " odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Gawłuszowice -GG.271.1.2018.SK.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu pn; Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice - GG. 271.1.2018.SK.


Zmiana i modyfikacja  treści ogłoszenia i SIWZ czytaj w załączonym pliku.

 odp1.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:36:59 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:54:49.
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dla zamówienia
"odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Gawłuszowice - GG.271.1.2018.SK

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dla zamówienia "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice - GG.271.1.2018.SK czytaj w załączonym pliku.

 odpowiedzi1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:20:40.
Ogłoszenie o przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów rok 2019.

Ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice w roku 2019.


Ogłoszenie i SIWZ czytaj w załączonym pliku.


Pliki spakowane winrar.

 odp9.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:27:47 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:30:14.
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu.

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice w 2017r.


Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku .

 az17.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:20:42.
wybór oferty odpady 2017-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na lata 2017-2018.


Pełna treść informacji w załączonym pliku.

 zaws.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:04:03.
Informacja z sesji otwarcia ofert gospodarowanie
odpadami.

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn; "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice".Pełna treść informacji w załączniku infsm poniżej.

 infsm.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:29:33 | Data modyfikacji: 2016-12-14 10:31:43.
Odpowiedż na pytanie SIWZ odpady.

Odpowiedż na pytanie do treści SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice". Czytaj w załączniku.

 odpow.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-09 07:57:24.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice . Dokumentacja przetargowa ( ogłoszenie i SIWZ  z załącznikami ) do pobrania ze strony internetowej www.gawluszowice.pl zakładka zamówienia punliczne/powyżej 30000 euro.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:08:37.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Kliszowie
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kliszowie działka nr 6. Pełna treść ogłoszenia kliszów.rar kliszow6.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:35:13 | Data modyfikacji: 2013-12-31 08:30:22.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o zawarciu umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gawłuszowice w 2014 roku.
Pełna treść ogłoszenia. oglsu.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:16:48.
Dostawa sam. do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 9 osób przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" . Ptręść ogłoszenia i SIWZ . przetargsam.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-17 08:32:32.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę gazu.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na dostawę w roku 2014 gazu płynnego do budynków gminnych gaz2014.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-11 12:45:09.
Przetarg na wywóz odpadów komunalnych w 2014 r.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gawłuszowice na okres od 1.01.2014 do 31.12.2014r. s2014.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-11-18 09:04:37.
CentrumII
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Gawłuszowicach.
 Dokumentacja,SIWZ, ogłoszenie,przedmiar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-20 08:47:10 | Data modyfikacji: 2013-08-20 09:02:02.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn; Budowa centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Gawłuszowicach. Dokumentacja,przedmiar,SIWZ,ogłoszenie

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:33:34.

Zobacz:
 Przetargi 2014 .  Przetargi 2015 .  Przetargi 2019 .  Przetargi 2020 . 
Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:33:34
Opublikowane przez: Administrator