Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn; Budowa centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Gawłuszowicach. Dokumentacja,przedmiar,SIWZ,ogłoszenie

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:33:34.
CentrumII
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Gawłuszowicach.
 Dokumentacja,SIWZ, ogłoszenie,przedmiar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-20 08:47:10 | Data modyfikacji: 2013-08-20 09:02:02.
Przetarg na wywóz odpadów komunalnych w 2014 r.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gawłuszowice na okres od 1.01.2014 do 31.12.2014r. s2014.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-11-18 09:04:37.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę gazu.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na dostawę w roku 2014 gazu płynnego do budynków gminnych gaz2014.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-11 12:45:09.
Dostawa sam. do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 9 osób przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" . Ptręść ogłoszenia i SIWZ . przetargsam.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-17 08:32:32.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o zawarciu umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gawłuszowice w 2014 roku.
Pełna treść ogłoszenia. oglsu.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:16:48.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Kliszowie
Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kliszowie działka nr 6. Pełna treść ogłoszenia kliszów.rar kliszow6.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:35:13 | Data modyfikacji: 2013-12-31 08:30:22.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice . Dokumentacja przetargowa ( ogłoszenie i SIWZ  z załącznikami ) do pobrania ze strony internetowej www.gawluszowice.pl zakładka zamówienia punliczne/powyżej 30000 euro.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:08:37.
Odpowiedż na pytanie SIWZ odpady.

Odpowiedż na pytanie do treści SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice". Czytaj w załączniku.

 odpow.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-09 07:57:24.
Informacja z sesji otwarcia ofert gospodarowanie
odpadami.

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn; "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice".Pełna treść informacji w załączniku infsm poniżej.

 infsm.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:29:33 | Data modyfikacji: 2016-12-14 10:31:43.
wybór oferty odpady 2017-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na lata 2017-2018.


Pełna treść informacji w załączonym pliku.

 zaws.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:04:03.
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu.

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gawłuszowice w 2017r.


Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku .

 az17.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:20:42.
Ogłoszenie o przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów rok 2019.

Ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice w roku 2019.


Ogłoszenie i SIWZ czytaj w załączonym pliku.


Pliki spakowane winrar.

 odp9.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:27:47 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:30:14.
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dla zamówienia
"odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Gawłuszowice - GG.271.1.2018.SK

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dla zamówienia "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice - GG.271.1.2018.SK czytaj w załączonym pliku.

 odpowiedzi1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:20:40.
Ogłoszenie o zmianie ogł.o zamówieniu
publicznym w postępowaniu " odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Gawłuszowice -GG.271.1.2018.SK.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu pn; Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice - GG. 271.1.2018.SK.


Zmiana i modyfikacja  treści ogłoszenia i SIWZ czytaj w załączonym pliku.

 odp1.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:36:59 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:54:49.
Zawiadomienie o wyborze oferty śmiecie 2019.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice na rok 2019.


Pełna treść zawiadomienia czytaj w załączonym pliku.

 zaws.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:59:27.

Zobacz:
 Przetargi 2014 .  Przetargi 2015 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:59:27
Opublikowane przez: Administrator