Wykaz numerów telefonów urzędu i jednostek
podległych.

Centrala Urzędu Gminy ; 17 7744282, 17 7744283


Wójt Gminy - łączy sekretariat,


Zastępca Wójta/Sekretarz - łączy sekretariat,


Skarbnik - łaczy sekretariat.


USC, Ewidencja ludności - wew. 18


Obsługa Rady , podatek VAT - wew. 15


Wymiar podatku - wew.29


Środki transportu, koncesje - wew. 33


księgowość budżetowa - wew. 27


Budownictwo , - wew. 25


drogi , zarz, kryzysowe - wew 14,


Środowisko, gosp.nieruch. wew. 24


Gospodarowanie odpadami, - wew. 16


Obsługa szkól - wew.22.


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach


Kierownik - 17 250 6430


Pracownicy socj. 17 2506431- 172506433


 


Zespół Szkoln-Gimnazjalny w Gawłuszowicach


sekretariat - 17 7744284, Dyrektor - 17 7744285


 


Gminna Biblioteka Publiczna w Gawłuszowicach  - 17 7744076

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-13 07:43:51 | Data modyfikacji: 2015-03-11 12:07:30.
Data wprowadzenia: 2014-06-13 07:43:51
Data modyfikacji: 2015-03-11 12:07:30
Opublikowane przez: Administrator