Statut Gminy Gawłuszowice wraz z uprawnieniami do
reprezentowania.

Statut Gminy Gawłuszowice czytaj w załączniku.

 Statut i umocowanie osób reprezentujących.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:25:22.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
2021-2025.
 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GAWŁUSZOWICE NA LATA 2021 2025.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:04:18.
Strategia rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki
na lata 2022-2030 konsultacje
 Strategia Rozwoju Ponadlokalnego.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-14 07:06:43 | Data modyfikacji: 2022-08-08 14:02:34.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji strategii
ponadlokalnej .

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki czytaj w załączonym pliku.

 ssdw.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-08 13:55:34 | Data modyfikacji: 2022-08-08 14:08:14.
Strategia rozwoju ponadlokalnego - przyjęta.
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-07-10 09:18:21.
Data wprowadzenia: 2023-07-10 09:18:21
Opublikowane przez: Administrator