Konsultacje społeczne projektu Prognozy
oddziaływania na środowisko projektu
„Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze
Wisłoki” na lata 2022-2030”


Gmina  Gawłuszowice spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki_po konsultacjach.pdf

zgłaszanie uwag do dokumentów.pdf

Ogłoszenie o konsultacjach_.docx

 Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko SRP_11.2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-02 07:30:44 | Data modyfikacji: 2022-12-02 07:36:22.
Data wprowadzenia: 2022-12-02 07:30:44
Data modyfikacji: 2022-12-02 07:36:22
Opublikowane przez: Administrator