Wynik konkursu z zakresu pomocy społecznej 2020.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej , czytaj w załączonym pliku.

 wban.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-10 07:09:31.
Członkowie komisji konkursowej opiniującej
oferty 2020.

Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. czytaj w załączonym pliku.

 kom20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:09:33.
Sprawozdanie z realizacji współpracy za rok
2019.

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 , Czytaj w załączonym pliku.

 op19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:41:30.
Nabór członków komisji konkursowej .

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej . Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 komba.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:13:29.
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania"Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodziń" . Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 05ba.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:09:36 | Data modyfikacji: 2020-05-12 12:16:53.
Ogłoszenie wyników konkursu kultura fizyczna
2020r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020 czytaj w załączonym pliku.

 spw20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-05 07:25:09.
Nabór kandydatów na członków komisji
konkursowej- protokół.

Protokól z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku , czytaj w załączonym pliku.

 p262.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:45:42.
Nabór członków do komisji konkursowej.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach naborów na realizację zadania publicznego.


Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 oo21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-06 11:46:06.
konkurs ofert na realizacjw zadania publicznego
kultura fizyczna.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.


Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku .

 oo20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-06 11:40:17 | Data modyfikacji: 2020-02-11 07:37:23.
Wyniki konkursu Wspieranie rodzin....

Wyniki otwartego konkursu " Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" czytaj w załaczonym pliku.

 b2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:10:10.
Konkurs "Wspieranie działań - poprawa sytuacji
rodzin"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działan mających na celu poprawę sytuacji rodzin"


Szczególy konkursu czytaj w załączonym pliku.

 ban19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:11:25.
Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy z
organ. pozarząd. za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 czytaj w załączonym pliku.

 18op.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:01:38.
Wynikikonkursu upowszechnianie kultury fizycznej
2019r.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o wynikach konkursu ofert " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ......" na rok 2019 . Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku .

 w2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:56:50 | Data modyfikacji: 2019-03-12 10:58:15.
Ogłoszenie konkursu dla organizacji 2019r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach".


Całość ogłoszenia czytaj w załączonym pliku ( op19.pdf )lub na stronie www.gawluszowice.pl

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:01:55.
Ogłoszenie konkursu dla organizacji 2019r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach".


Całość ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:59:43.
Protokół z Konsultacji programu 2019.

Protokół konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.


Czytaj w załączonym pliku.

 kpor.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:28:40.
Konsultacje programu wspólpracy na rok 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji "Program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018."


Program czytaj w załączonym pliku.

 pw2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-05 12:27:33.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działąń mających na celu poprawę sutuacji rodzin poprzez dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice.


Pełna treść ogłoszenia na stronie www.gawluszowice.pl/informator/organizacje pozarządowe .

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:37:13.
Sprawozdanie za rok 2017.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017r. w Gminie Gawłuszowice.


Sprawozadnie czytaj w załączonym pliku.

 op18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-29 08:06:18.
Wyniki konkursu 2018r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnania kultury fizycznej.


Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.

 wynik18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:46:20.
Ogłoszenie konkursu na 2018r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach".


Dokumentacja konkursowa do pobrania w załączonym pliku .

 konkurs 2018.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:10:34.
WYNIK KONKURSU OFERT NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
 Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wynik otwartego konkursu na dostarczanie żywności

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:30:07.
konkurs ofert na dostarczenie żywności.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.


Wójt Gminy Gawłyszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie "Wspieranie działan mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".


Pełna treść ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.


 

 bank.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:55:04 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:59:19.
Program współpracy na rok 2017

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznych konsultacji "program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"


Program, ankieta w załaczniku

 pr2017.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:54.
Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:54
Opublikowane przez: Administrator