Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z
zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" z dnia 27-06-2023

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 27-06-2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-27 13:33:23.
Protokół z dnia 19-06-2023 z przeprowadzenia
naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej

Protokół z dnia 19-06-2023 z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

 Protokół z dnia 19-06-2023 z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-19 12:07:53.
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli
organizacji pozarządowych na członków komisji
konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzaiałności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023r.

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej z dnia 31-05-2023r,.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:05:32 | Data modyfikacji: 2023-06-01 07:03:47.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej z dnia 31-05-2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie: "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" z dnia 31-05-2023

 Zarządzenie z sprawie otwartego konkusu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dnia 31-05-2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-31 13:57:06 | Data modyfikacji: 2023-06-01 07:06:44.
Sprawozdanie z realizacji programu wspołpracy z
orgnizacjami pozarządowymi oraz
podmiotamiwymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalnosci pożytku publicznego i o
wolontarcie za 2022 rok.
 Sprawozdanie z realizacji programu wspołpracy z orgnizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontarcie za 2022 rok..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-20 12:11:36.
Protokół z dnia 15.03.2023r.

Protokół  z dnia 15.03.2023r. z przeprowadzenia naboru kandydatów n członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r.

 Protokół z dnia 15.03.2023r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:44:44.
Ogłoszenie z dnia 27-02-2023 w sprawie naboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie z dnia 27-02-2023 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r.

 ogloszenie o naborze 27.02.2023r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-02-27 14:01:31 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:06:43.
Ogłoszenie z dnia 2023-02-27 w sprawie otwartego
konkursu ofert.

Ogłoszenie z dnia 2023-02-27 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 23.03.2023r..pdf

 ogłoszenie otwartego konkursu ofert 27.02.2023r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-02-27 14:00:17 | Data modyfikacji: 2023-03-23 13:16:02.
Ogłoszenie wyników otwartego konkuru ofert.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin. Wynik czytaj w załaczonym pliku.

 wyniki22b.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-13 07:58:41.
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów
2022r.

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022r. czytaj w załączonym pliku.

 wynik k22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-01 11:48:16 | Data modyfikacji: 2022-07-01 11:52:07.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
komisji konkursowej 2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. czytaj w załączonym pliku.

 ogl22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-15 12:58:23.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej . Czytaj w załaczonym pliku

 zarz22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-15 12:52:24 | Data modyfikacji: 2022-06-15 12:54:12.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok 2021.

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku w Gmine Gawłuszowice.

 sprawoadanie za rok2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-13 12:52:37.
Wynik konkursu otwartego kultura fizyczna 2022.

Ogłoszenie wyników konkursu otwartego na zadanie publiczne " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki noznej oraz udział w rozgrywkach i turniejach". Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku

 wkon22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:00:25.
Protokól z przeprowadzonego naboru kandydatów do
komisji konkursowej 2022r.

Protokól z dnia 16.03.2022r. z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego czytaj w załączonym pliku.

 pop22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:56:24.
Ogłoszenie o naborzekandydatów na członków
komisji konkursowej na rok 2022r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujacej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i uposzechniania kultury fizycznej w 2022r. Ogłoszenie czytaj w załaczonym pliku.

 kan22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 11:48:59.
Ogłoszenie o konkursie upowszechnianie kultury
fizycznej 2022r.

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultiry fizycznej w roku 2022. Ogloszenie czytaj w załączonym pliku.

 sport22.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 11:46:12 | Data modyfikacji: 2022-03-03 11:51:14.
Ogłoszenie wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania o nazwie "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuscji rodziń" czytaj w załączonym pliku.

 bank221.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:54:49.
Protokól z naboru do komisji 2021.

Protokól z przeprowadzonego naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.

 kom6.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-30 07:48:04.
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji
konkursowej 2021 pomoc społeczna.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniujacej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 kom21b.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-11 09:20:15.
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin.


Ogłoszenie czytaj w załaczonym pliku.

 konk21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-11 09:12:38 | Data modyfikacji: 2021-06-11 09:16:48.
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2021.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na - Upowszechnianie kuktury fizycznej ............ Czytaj w załaczonym pliku.

 wyof21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-07 12:23:01.
Powołanie komisji ds konkursu 2021.

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego . Zarządzenie czytaj w złączonym pliku.

 pko21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:54:24 | Data modyfikacji: 2021-04-06 09:55:09.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 w Gminie Gawłuszowice czytaj w załączonym pliku.

 wop21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-29 13:30:50.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert -
upowrzechnianie kultury fizycznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej.Czytaj w załączonym pliku.

 21ogkf.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-09 09:10:05 | Data modyfikacji: 2021-03-09 09:13:00.
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji
konkursowej 2021.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2021 roku.


Czytaj w załączonym pliku.

 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-09 09:07:20.
Wynik konkursu z zakresu pomocy społecznej 2020.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej , czytaj w załączonym pliku.

 wban.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-10 07:09:31.
Członkowie komisji konkursowej opiniującej
oferty 2020.

Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. czytaj w załączonym pliku.

 kom20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:09:33.
Sprawozdanie z realizacji współpracy za rok
2019.

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 , Czytaj w załączonym pliku.

 op19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:41:30.
Nabór członków komisji konkursowej .

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej . Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 komba.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:13:29.
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania"Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodziń" . Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 05ba.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:09:36 | Data modyfikacji: 2020-05-12 12:16:53.
Ogłoszenie wyników konkursu kultura fizyczna
2020r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020 czytaj w załączonym pliku.

 spw20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-05 07:25:09.
Nabór kandydatów na członków komisji
konkursowej- protokół.

Protokól z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku , czytaj w załączonym pliku.

 p262.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:45:42.
Nabór członków do komisji konkursowej.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach naborów na realizację zadania publicznego.


Ogłoszenie czytaj w załączonym pliku.

 oo21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-06 11:46:06.
konkurs ofert na realizacjw zadania publicznego
kultura fizyczna.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.


Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku .

 oo20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-06 11:40:17 | Data modyfikacji: 2020-02-11 07:37:23.
Wyniki konkursu Wspieranie rodzin....

Wyniki otwartego konkursu " Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" czytaj w załaczonym pliku.

 b2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:10:10.
Konkurs "Wspieranie działań - poprawa sytuacji
rodzin"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działan mających na celu poprawę sytuacji rodzin"


Szczególy konkursu czytaj w załączonym pliku.

 ban19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:11:25.
Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy z
organ. pozarząd. za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 czytaj w załączonym pliku.

 18op.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:01:38.
Wynikikonkursu upowszechnianie kultury fizycznej
2019r.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o wynikach konkursu ofert " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ......" na rok 2019 . Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku .

 w2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:56:50 | Data modyfikacji: 2019-03-12 10:58:15.
Ogłoszenie konkursu dla organizacji 2019r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach".


Całość ogłoszenia czytaj w załączonym pliku ( op19.pdf )lub na stronie www.gawluszowice.pl

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:01:55.
Ogłoszenie konkursu dla organizacji 2019r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie " Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach".


Całość ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:59:43.
Protokół z Konsultacji programu 2019.

Protokół konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.


Czytaj w załączonym pliku.

 kpor.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:28:40.
Konsultacje programu wspólpracy na rok 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji "Program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018."


Program czytaj w załączonym pliku.

 pw2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-05 12:27:33.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działąń mających na celu poprawę sutuacji rodzin poprzez dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice.


Pełna treść ogłoszenia na stronie www.gawluszowice.pl/informator/organizacje pozarządowe .

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:37:13.
Sprawozdanie za rok 2017.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017r. w Gminie Gawłuszowice.


Sprawozadnie czytaj w załączonym pliku.

 op18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-29 08:06:18.
Wyniki konkursu 2018r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnania kultury fizycznej.


Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.

 wynik18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:46:20.
Ogłoszenie konkursu na 2018r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach".


Dokumentacja konkursowa do pobrania w załączonym pliku .

 konkurs 2018.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:10:34.
WYNIK KONKURSU OFERT NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
 Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wynik otwartego konkursu na dostarczanie żywności

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:30:07.
konkurs ofert na dostarczenie żywności.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.


Wójt Gminy Gawłyszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie "Wspieranie działan mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".


Pełna treść ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.


 

 bank.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:55:04 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:59:19.
Program współpracy na rok 2017

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznych konsultacji "program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"


Program, ankieta w załaczniku

 pr2017.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:54.
Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:54
Opublikowane przez: Administrator