Sprawozdanie za III kwartał 2023 z wykonania
budżetu Gminy Gawłuszowice

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za III kwartał 2023 roku

Informacja III kw. 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-10-30 13:52:35 | Data modyfikacji: 2023-10-30 13:54:37.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwatrał
2023r.

Sprawozdanie z wykoania budżetu Gminy Gawłuszowice za II kwartał 2023r - czytaj w załączonym pliku.

 IIkw2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-07-24 14:28:00.
Informacja za rok 2022.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt2 usstawy ofinansach publicznych za rok 2022 - czytaj w załączonym pliku.

 informacja 2022r.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:39:16.
Sprawozdanie finansowe Gminy Gawłuszowice za rok
2022

Sprawozdanie finansowe gminy za rok 2022.

 sprawozdanie finansowe za rok 2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-18 13:29:52 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:31:03.
Informacja z wykonania budżetu za I kw 2023.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za I kwartał 2023 roku.

 informacja I kw 2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-04-27 12:45:50.
Informacja z wykonania budżetu za IV kw 2022r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za IV kwartał 2022r. czytaj w załączonym pliku.

 2022IVkw.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:12:59 | Data modyfikacji: 2023-02-20 11:11:34.
Informacja za III kwartał 2022r. z wykonania
budżetu
 Informacja za III kwartał 2022 z budżetu Gminy Gawłuszowice.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-10-27 12:13:23.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2022r.

Informacja z wykoania budżetu za II kwaretał 2022r. Gminy Gawłuszowice czytaj w załaczonym pliku.

 IIkw2022.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-25 13:26:31.
Informacja za rok 2021.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych za rok 2021 . Informacje czytaj w załaczonym pliku.

 inf21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-31 09:17:15.
Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Sprawozadnie finansowe za rok 2021 czytaj w załaczonym pliku.

 2021bilans.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:56:50.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw 2022r.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw 2022r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-28 10:41:23.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw.2021r.

Informacja z wykonania budżetu art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych , czytaj w załaczniku .

 IV21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-28 09:37:46 | Data modyfikacji: 2022-02-25 14:32:19.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał
2021

Informacja z dnia 30.10.2021r. za III kwartał 2021r. z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice .Czytaj w załaczonym pliku.

 III21kw.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-10 13:53:07.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2021

Informacja z wykonania budżetu art.37 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych , czytaj w załączonym pliku.

 IIkw21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-23 10:40:32.
Informacja za rok 2020.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych za rok 2020 . Czytaj w załączonym pliku .

 rok20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-31 08:03:10 | Data modyfikacji: 2021-07-23 10:56:15.
Sprawozdanie finansowe Gminy Gawłuszowice za rok
2020.

Sprawozdanie finansowe Gminy Gawłuszowice za rok 2020. Czytaj w załączonym pliku.

 2sp20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-30 07:22:08 | Data modyfikacji: 2021-05-17 13:08:17.
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2021.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za I kwartał 2021r. czytaj w załączonym pliku.

 Ikw21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-30 07:20:19.
Informacja z wykonania budżetu za IV kw.2020r.

Informacja z dnia 30.01.2021r  z wykonania budżetu za IV kw.2020r.


Informacja z wykonania budżetu za III kw 2020r. Gminy Gawłuszowice zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. czytaj w załączonym pliku.

 IV20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-26 13:01:30 | Data modyfikacji: 2021-03-05 10:14:17.
Informacja z wykonania budżetu za III kw.2020r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw 2020r. Gminy Gawłuszowice zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. czytaj w załączonym pliku.

 III20.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-30 09:06:40.
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2020r.

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r. Gminy Gawłuszowice zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. czytaj w załączonym pliku .

 20kwII.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-28 09:45:57.
Informacja za rok 2019.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych za rok 2019 , czytaj w załączonym pliku.

 iu19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:55:43.
Sprawozdanie finansowe Gminy za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 . Czytaj w załączonym pliku.

 bg2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:09:26 | Data modyfikacji: 2020-05-29 10:18:07.
Informacja o wykonaniu budżetu za I kw.2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kw.2020r. zgodnie z treścią art.37 ustawy o finansach publicznych. Czytaj w załączonym pliku.

 20I.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:36:49.
Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2019
roku.

Informacja za IV kwartał 2019 roku z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice zgodnie z treścią art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych czytaj w załączonym pliku.

 19IV.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:32:13 | Data modyfikacji: 2020-05-21 10:32:08.
Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2019r.

Informacja za III kwartał z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice zgodnie z treścia art.37 ustawy o finansach publicznych. Informacje czytaj w załączonym pliku.

 9iii.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:45:54.
Informacja o wykonaniu budżetu za II kw. 2019r.

Informacja za II kw, 2019 r z wykonania buidżetu Gminy Gawłuszowice zgodnie z art.37 ust.1 . Czytaj w załączonym pliku.

 II19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-30 09:31:28.
Informacja za 2018r.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych za rok 2018, czytaj w załączonym pliku.

 inf9.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:37:25.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Czytaj w załączonym pliku.

 gg18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:05:54.
Informacja za I kwartał 2019r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw, 2019r. zgodnie z treścią art.37 ustawy o finansach publicznych czytaj w załączonym pliku.

 kw119.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:43:28 | Data modyfikacji: 2021-12-03 12:30:12.
Informacja IV kw. 2018r.

Informacja za IV kwartał 2018r. z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice zgodnie z art.37 ust.1 . Czytaj w załączonym pliku.

 IV18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:07:56 | Data modyfikacji: 2019-04-25 14:47:29.
Infoemacja o wykonaniu budżetu za III kwartał
2018r.

Informacja za III kwartał z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice zgodnie z art.37 ust.1 pkt. czytaj w załączonym pliku.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:37:15.
Sprawozdanie JST z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za II kwartał 2018r. czytaj w załączonym pliku.

 II18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-24 10:26:27.
Informacja za rok 2017.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych za rok 2017 . Czytaj w załączniku.

 inf17.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-30 11:26:04.
Kwartalne sprawozdanie JST z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za I kwartał 2018r. Czytaj w załączniku.

 Ik18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-23 13:07:17.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw. 2017r.

Informacja ( w załączniku )  z wykonania budżetu za IV kwartał roku 2017 zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

 i2017.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-30 08:46:54 | Data modyfikacji: 2018-03-01 10:23:03.
Sprawozdanie za III kwartał 2017r.

Informacja z wykonania budżetu GminyGawłuszowice za III kwartał roku 2017. Czytaj w załączonym pliku.

 IIIkw17.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:05:16.
Informacja za II kwartał 2017 r.

Informacja za II kwartał 2017 roku z wykonannia budżetu Gminy gawłuszowice zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pkt. 1

 kwII.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:46:43 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:48:31.
Informacja za 2016r.

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych za rok 2016. Czytaj w załączniku.

 inf2016.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-29 07:33:09.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw 2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku czytaj w załączniku.

 17kwI.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-26 13:24:54 | Data modyfikacji: 2017-04-28 11:28:06.
Informacja o wykonaniu budżetu IV kw.

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016r.


dodano; 2017-01-31

 IV6.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:57:43 | Data modyfikacji: 2017-03-02 14:38:17.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwart.
2016r.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r czytaj w załączniku.

 IIIkw161.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:33:45.
Informacja o wykonaniu budżetu II kw.2016r.

Zgodnie z art.37 ust.1.pkt.1 ustawy o finansach publicznych inforacja za II kwartał 2016 r. z wykonania budżetu w załączniku.

 skwII.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-07-22 12:36:55.
Informacja za rok 2015

Informacja o której mowa w art.37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych za rok 2015.

 infor2015.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-31 07:10:28 | Data modyfikacji: 2016-06-01 11:24:27.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw.2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2016r. zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

 Ikw16.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-28 07:42:06 | Data modyfikacji: 2016-04-29 12:09:38.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw. 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2015r. zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.


 

 IVkw15.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:45:30 | Data modyfikacji: 2016-03-04 11:02:14.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw.2015r.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za III kwartał 2015 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-29 13:45:27.
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 r.

 IIkw2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-28 11:42:47.
Sprawozdnie z wykonania budżetu za rok 2014

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Gawłuszowice za rok 2014 wraz z załącznikami, zgodnie z art. 37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:04:56.
Informacja o wykonaniu budżetu za I kw. 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r. zgodnie z art.37 ustawy z dn.27.08.2009r. o finansach publicznych.

 Ikw2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:25:44 | Data modyfikacji: 2015-05-08 12:27:48.
Sprawozdnie z wykonania budżetu za IV kwartał
2014 r. z dnia 26.01.2015r.
 IVkw.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-26 09:10:53.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał
2014.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za III kwartał 2014 r.

 IIIkw.jpg

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:02:13.
\informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał
2014 r.

Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych zostaje zamieszczona informacja o wykonaniu budżetu za II kw. 2014 r.

 IIkw.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-29 13:32:12 | Data modyfikacji: 2014-07-29 14:20:50.
Sprawozdanie z wykonania budżetu rok 2013

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Gawłuszowice za rok 2013 wraz z załącznikami , zgodnie z art.37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

 wykonanie13.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-29 08:09:29 | Data modyfikacji: 2014-06-12 07:26:54.
Kwartalne sprawozdanie JST za okres od 1.01.2013
do 30.09.2013
 Sprawozdanie kwartalne za okres od 1.01.-30.09.2013r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-31 09:29:57.
Informacja z wykonania budżetu za II kw.2013r.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013 r. zgodnie z art.37 ustawy z dn.27.08.2009r. o finansach publicznych. 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-31 14:17:07.
Data wprowadzenia: 2013-07-31 14:17:07
Opublikowane przez: Administrator