Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-01 09:59:23.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-01 10:04:16 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:36:27.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r o zmianie imienia i nazwiska

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-01 10:11:24.
Klauzula informacyjna przetwarzanie danych
osobowych -zwrot podatku akcyzowego.

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze zwrotem podatku akcyzowego - czytaj w załączonym pliku.

 akcyza.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:14:09.
Klauzula informacyjna przetwarzanie danych
osobowych w związku z podatkami i opłatami.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z podatkami i opłatami - czytaj w załączonym pliku.

 podatki.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:18:10.
Klauzula informacyjna przetwarzanie kodeks
wyborczy.

Klauzula informacyjna doty. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą - Kodeks Wyborczy )

 klauzula informacyjna - kodeks wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:29:16.
Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:29:16
Opublikowane przez: Administrator