Decyzja wywóz niczystości MPGK Mielec

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla MPGK Mielec. Decyzję czytaj w załączniku.

 mpgk.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:19:25.
Decyzja wywóz niczystości AKPOL Radomyśl Wlk.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla AKPOL Radomyśl Wielki. Decyzję czytaj w załączonym pliku.

 akpol.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:36:27 | Data modyfikacji: 2017-11-20 10:37:42.
Decyzja o zatwierdzeniu taryf na rok 2018

Decyzja PGW Wody Polskie w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 3 lat. Decyzję czytaj w załączniku.

 woka.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:53:46.
Decyzja zezwalająca na prowadzenie
działalności.

Decyzja Wójta Gminy Gawłuszowice zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Gawłuszowice dla EKO Ścieki Z.Głaz Jaślany 263.


Pełna treść decyzji w załączonym pliku.

 dec19.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-23 13:57:02.
Decyzja zewalająca na prowadzenie dziłalnosci
gopodarczej w zakresie oprożniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych - mToilet.

Decyzja zewalająca na prowadzenie dziłalnosci gopodarczej w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - mToilet.

 decyzja -mToilet.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-27 08:12:06 | Data modyfikacji: 2023-06-27 08:14:25.
Decyzja zezwalająca na wykonywanie działalności
-FU-H Dominik Maziarz Wadowice Górne
 Decyzja na prowadzenie działalności opróżnianie zbiorników.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-04 10:39:44.
Zawiadomienie o zebranych dowodach z dnia
21-11-2023r.

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji studnia s-4 z dnia 21.11.2023r.

 zawiadomienie 21-11-23.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-11-21 12:26:18.
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności
z dnia 28-11-2023

Decyzja Wójta Gminy Gawłuszowice zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników.

 Decyzja 6233-3-2023.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:33:15 | Data modyfikacji: 2023-12-04 12:13:41.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Aktualności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Informacja o wykonaniu budżetu .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Podatki i opłaty lokalne .  Informacja publiczna .  deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:33:15
Data modyfikacji: 2023-12-04 12:13:41
Opublikowane przez: Administrator